IMG-PRODUCTS
Testimonial

Kraaifontein A.M.E.

"This initiative allows for learners to enjoy mathematics and phonics in a more innovative way. Learners can practice, read and learn while having fun during break time, before school and after school with friends."

IMG-OUR
IMG-OUR
Testimonial

Alfons Primer

"Die leerders en opvoeders het die hersiende muurprente onmiddelik opgemerk toe hulle na die vakansie na die skool terugkeer. the leerders het ook opgelet dat daar nuwe woorde en prente bygekom het. Hulle het dadelik die nuwe begrippe en woorde onder die kniw gekry. Stadige leerders lees ook hierdie muurkaarte en begripp work makliker vasgele.

Die Wiskunde en Tall by ons skool het drasties verbeter en Graad 3 het 'n prys ontvang vir die verbetering van meer as 20% in Wiskunde."

Testimonial

Clarke Primêr

"Dit versier die skool se mure en skep definitief 'n leeromgewing. Die leerder leer speel-speel en dit os opvallend hoe die leerders buite kontaktyd rondom die skilderye vergader wat direk daartoe aanleiding gegee het dat die Lit/Num uitslae vebeter het."

IMG-OUR
IMG-OUR
Testimonial

Overhex Primêr

"Ons was beindruk met die professionele manier waarop hierdie taak uitgevoer is."

"Ek glo dat hierdie werk 'n bydrae sal lewer on die Geletterdheid en Gesyferdheids uitslae van die skool te verbeter."